De voordelen van een Taak Risico Analyse

Wanneer je een nieuwe opdracht krijgt zonder werkinstructies is het lastig om te kunnen bepalen wat de mogelijke risico’s zijn. In dit geval kun je een Taak Risico Analyse laten uitvoeren. Met een Taak Risico Analyse kun je ontdekken waar de risico’s zitten en waar je dus extra goed op moet letten. Een bedrijfsongeval voorkomen is een stuk makkelijker wanneer je een Taak Risico Analyse laat uitvoeren.

Dat is dan ook het belangrijkste doel van een Taak Risico Analyse: het voorkomen van ongevallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Hoe gebeurt dit? Onder andere door het in kaart brengen van alle risico’s. Op basis hiervan worden de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat er bedrijfsongevallen plaatsvinden. Eerst is er een inventarisatie van specifieke werkrisico’s. Daarna volgt het opstellen van procedures en de laatste stap is het uitvoeren van preventieve maatregelen.

Risicovolle taken hebben baat bij een Taak Risico Analyse

Het grote voordeel van een Taak Risico Analyse is dat dit wordt uitgevoerd met personen die de werkzaamheden ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit gebeurt wel in uitgebreid overleg met deskundigen. Denk hierbij aan preventieadviseurs. Omdat risicovolle werkzaamheden baat hebben bij een gedetailleerde analyse komt een Taak Risico Analyse. Ook als het gaat om werkzaamheden waarbij bestaande protocollen niet gebruikt kunnen worden is een dergelijke analyse erg bruikbaar. Je kunt de analyse uitvoeren met behulp van professionals, zodat je zeker weet dat je er optimaal gebruik van kunt maken. Bekijk bij G4S al je mogelijkheden en kies voor de beste analyse voor risicovolle werkzaamheden.