Reinigen

Via het VSR meetsysteem wordt gemeten of iets schoon of iets vies is, conform een aantal bepalende regels die hierover...