Wat is detachering en wat zijn de voordelen?

Als je een nieuwe wending wilt geven aan je carrière, toe bent aan een diverser werkveld en andere vaardigheden wilt ontplooien, dan is detachering een geweldige manier om deze doelen te realiseren. Detachering houdt in een bedrijf personeel uitleent aan een andere organisatie. In dit artikel vertellen we je meer over hoe dit werkt en wat de voordelen hiervan zijn.

Detachering in de praktijk

Wanneer een bedrijf op zoek is naar hoogopgeleid personeel met specifieke vakkennis dat voor één of meerdere jaren betrokken kan zijn, dan kan detachering hierbij helpen. Het huren van personeel verloopt in de meeste gevallen via een gespecialiseerd bureau dat zich bijvoorbeeld richt op vacatures in het sociaal domein of werk in civiele techniek. Een detacheringsbureau heeft de mensen in dienst en andere organisaties huren hen in voor een bepaalde periode. De overheid maakt veelvuldig gebruik van detacheringsbureaus om invulling te geven aan overheidsvacatures door het tijdelijk in dienst nemen van ervaren en gemotiveerde professionals. Het komt overigens ook voor dat detachering plaatsvindt tussen bedrijven die voor hetzelfde doel werken en waarvan de activiteiten van dezelfde aard zijn. 

Veelvoorkomende redenen voor bedrijven om mensen te detacheren zijn onder meer werkzaamheden met specifieke kennis, speciale projecten, ziektevervanging, zwangerschapsverlof en extra tijdelijke ondersteuning tijdens drukte.

De voordelen van detachering

Het detacheren van personeel kan mooie voordelen opleveren. Om te beginnen, maakt detachering het relatief eenvoudig om aan vakkundig personeel te komen die voor een tijdelijke termijn aan de slag kunnen gaan. In veel gevallen hebben deze arbeidskrachten diverse werkervaringen opgedaan en beschikken ze over een brede kennis. Dit is voor werkgevers erg interessant, omdat ze nieuwe impulsen in het bedrijf brengen, zonder dat ze hieraan gebonden zijn en personeel moeten ontslaan wanneer er financieel minder ruimte is voor extra mankrachten.

Het komt overigens ook voor dat beginnende werkkrachten worden gedetacheerd en een relevante opleiding meekrijgen van het detacheringsbureau. Het biedt voor recent afgestudeerden dus uitstekende voordelen om goed voorbereid een nieuw werkveld te betreden!